Teisinės paslaugos

Verslo rinkoje - naujų įmonių steigimas yra ir išliks aktualiu verslo kūrimo procesu. Pirmoji verslo užuomazga - subrandinta verslo idėja. Kuriai, be abejonės, esant konkurencingoms ekonominės rinkos sąlygoms, privaloma "suteikti juridinio asmens formą". Būtent, pasirinkta juridinio asmens forma, apsprendžia tolimesnį verslo idėjos kelią-įmonės funkcionavimą. Atsižvelgiant į kuriamo verslo pobūdį: paslaugos, gamyba, prekyba, statyba ar kita, ir reikėtų rinktis juridinio asmens formą. Taigi, renkantis įmonės teisinę formą, būtina atsižvelgti į tai: kokią komercinę veiklą vykdysite, ar vienas ar keli fiziniai\juridiniai asmenys, finansines galimybes, žmogiškuosius išteklius ir kt. Lietuvoje gali veikti šių teisinių formų įmonės: 

  • individualios įmones (IĮ);
  • Uždarosios akcinės bendrovės (UAB), akcinės bendrovės(AB);
  • tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditines ūkines bendrijos (KŪB);
  • savivaldybės įmonės (SĮ), valstybės įmonės (VĮ);
  • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);
  • žemės ūkio bendrovės (ŽŪB);
  • Europos ekonominių interesų grupės (EEIG);
  • Europos bendrovės (SE);

Europos kooperatinės bendrovės. Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau - CK) visos šio verslo organizavimo formos turi juridinio asmens statusą.